Nieuws

Helpt u ook mee?   Met de actie “voor de Helmerhoek, door de Helmerhoek” roepen wij u op om mensen die het niet zo breed hebben te steunen in de decembermaand door een klein beetje van uw dagelijkse boodschappen te doneren. Vrijwilligers uit de Helmerhoek staan tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 klaar…

Lees Verder
Nieuws

Hierbij willen wij jullie laten weten dat we gezamenlijk hebben besloten de Kjoep vooralsnog niet terug te plaatsen. Hoe zijn we hiertoe gekomen? Er zijn een tweetal momenten georganiseerd voor buurtbewoners om hun stem te laten horen en mee te denken: • tijdens het overleg wijkplatform Helmerhoek op 25 september jl. • in gesprek met…

Lees Verder
Agenda Wijkplatform

  Aanvang: 19.30 uur   Locatie: Wijkcentrum De Helmer   1. Opening   2. Notulen overleg van 23-10-2018   3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners)   4. Mededelingen (ingekomen stukken)   5. EHBO reanimatie. Wijkbudgetten / tegenprestaties?? (Hoe, wat, waar en wie gaan er over de besluitvorming van de wijkbudgetten)   6. Activiteitencommissie (Sinterklaas, Kerstactie)…

Lees Verder
Notulen

Aanwezig; Marjan, Ronnie, Sonja, Heidi, Gerhard, Bert, Jan, Bart, Tonnie, Jet, Nils, Joske, Linda, Arife en Peter   1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek   De voorzitter opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.   2. Notulen bijeenkomst van 25-09-2018   Jet geeft aan dat…

Lees Verder
Notulen

Opening   Voorzitter Marjan opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom   Verslag van 26 juni 2018   Rondvraag   De verslaglegging die op internet en facebook gepubliceerd worden. In het verslag staat namelijk niet dat er die avond besloten is dat namen ed niet meer geplaatst zullen worden. Namen zouden weggelaten moeten worden. Dit…

Lees Verder
Nieuws

  Beste Helmerhoekers,   Ik ben een tijdje actief in de wijk als welzijnswerker. Ik hou me vooral bezig met het welzijn, leefomgeving en de veiligheid in de wijk.   I.s.m. de gemeente onderzoek ik de volgende vraag, namelijk in hoeverre zijn de bewoners van de Helmerhoek bereid om zelf initiatieven te ontplooien en deze…

Lees Verder
Agenda Wijkplatform

  Agenda Wijkplatform Helmerhoek, dinsdag 25 september ’18   Aanvang: 19.30 uur   Locatie: Wijkcentrum De Helmer   1. Opening 2. Notulen overleg van 26-06-2018 3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners) 4. Mededelingen (ingekomen stukken, EHBO reanimatie) • Weghalen van de hondenuitlaatplaatsen 5. Ontwikkelingen omtrent de Kjoep 6. Sluiting

Lees Verder
Nieuws

In 2017 hebben wijkbewoners, de politie, scholen, jongerenwerk en de gemeente Enschede gesprekken gevoerd met de jeugd omwille de overlast bij de scholen en de daarbij behorende fietsenstallingen. In de maand januari van dit jaar hebben de gemeente en het wijkplatform Helmerhoek de wijkbewoners van de wijk Helmerhoek geïnformeerd over de plaatsing van de Kjoep….

Lees Verder