Skip to content

de wijkbudgetten

94900224_3578204822249846_6900390540466978816_n

De Wijkbudgetten

De spelregels en Jij maakt de buurt

“Jij maakt de buurt” zegt het natuurlijk al: jij kan zelf invulling geven aan jouw buurt.

Het idee? Zoveel mogelijk ruimte overlaten voor de creativiteit van de bewoners. Omdat het wel om gemeenschapsgeld gaat, is er een aantal kaders omschreven. De kaders zijn bedoeld om enige richting te geven, maar zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van plannen

Het gaat om de volgende spelregels:
 • het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving
 • het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders
 • het initiatief dient geen privé-belang
 • bewoners treden op als opdrachtgever
 • er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • het initiatief moet haalbaar zijn

Wat zijn de overige spelregels Naast de inhoudelijke kaders zijn er spelregels geformuleerd

De gemeente zegt hierover het volgende.
 • Activiteiten en projecten moeten gericht zijn op;
 • een schone en hele* leefomgeving
 • het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden
 • het stimuleren van duurzaam gedrag
 • het bevorderen van de leefbaarheid
 • het bevorderen van de sociale samenhang
 • het bevorderen van de arbeidsparticipatie

* met heel bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte.

Ingediende projecten hoeven niet aan alle genoemde kaders te voldoen, maar aan één of meerdere kaders.

Wil je een aanvraag doen?

Stuur dan een volledig ingevuld en onderbouwd aanvraagformulier naar info@wijkbudgettenhelmerhoek.nl.

Een van de leden zal dan contact opnemen over het vervolgtraject. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op één van de vergaderingen langs moet komen om je aanvraag te onderbouwen.

Aanvullende informatie