Skip to content

de wijkbudgetten

94900224_3578204822249846_6900390540466978816_n

De Wijkbudgetten

Spelregels “Wijkbudgetten Helmerhoek”

“jijmaaktdebuurt” zegt het natuurlijk al: jij kan zelf invulling geven aan je buurt. Het idee? Zoveel mogelijk ruimte overlaten voor de creativiteit van de bewoners. Omdat het wel om gemeenschapsgeld gaat, is er een aantal kaders omschreven. De kaders zijn bedoeld om enige richting te geven, maar zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van plannen.

De gemeente zegt hierover het volgende.

Activiteiten en projecten moeten gericht zijn op:

 • een schone en hele* leefomgeving
 • het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden
 • het stimuleren van duurzaam gedrag
 • het bevorderen van de leefbaarheid
 • het bevorderen van de sociale samenhang
 • het bevorderen van de arbeidsparticipatie

* Met heel bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte

Ingediende projecten hoeven niet aan alle genoemde kaders te voldoen, maar een één
of meerdere kaders.

Wat zijn de overige spelregels Naast de inhoudelijke kaders zijn er spelregels geformuleerd

Het gaat om de volgende spelregels:
 • het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving
 • het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders
 • het initiatief dient geen privé-belang
 • bewoners treden op als opdrachtgever
 • er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • het initiatief moet haalbaar zijn
Wil je een aanvraag doen?

Stuur dan een volledig ingevuld en onderbouwd aanvraagformulier naar info@wijkbudgettenhelmerhoek.nl.

Een van de leden zal dan contact opnemen over het vervolgtraject. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op één van de vergaderingen langs moet komen om je aanvraag te onderbouwen.

Aanvullende informatie