Helmerhoek

Het Wijkplatform

Wijkplatform Helmerhoek richt zich op het verbinden van actieve bewoners

Sinds medio 2016 bestaat het Wijkplatform Helmerhoek, als opvolger van de oude Wijkraad die er enkele jarengelden mee is opgehouden. Eind 2016 is de Stichting Wijkplatform Helmerhoek formeel opgericht, en begin 2017 is de erkenning door de gemeente Enschede afgegeven.

Deze erkenning moet elke 4 jaar opnieuw worden aangevraagd, steeds in het jaar dat er ook een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. Dit zal dus in de loop van 2018 gaan gebeuren. Op het moment dat dit zo ver is leest u hierover meer in de Wijkkrant Om de Hoek gekeken, het blad waar we als Wijkplatform gebruik van maken om alle wijkbewoners te informeren over onze bezigheden. Daarnaast maken we natuurlijk ook gebruik van deze website en Social Media. Zo vindt u ons ook op Facebook.

De erkenning door de gemeente houdt in dat zij verplicht zijn ons te informeren over ontwikkelingen die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn. In een aantal gevallen worden we zelfs formeel gevraagd een advies uit te brengen. De contacten met de gemeente  verlopen veelal via Stadsdeelmanagement (Wijkregisseur Daniël Vossebeld) en Stadsdeelbeheer (Wijkbeheerder André Hardiek).

Belangrijker dan die formele status vinden we echter de contacten met wijkbewoners. In de eerste plaats wil het wijkplatform een echt platform zijn waar diverse (bewoners) initiatieven in de wijk bij elkaar komen.
Verder willen we ook actief gaan werken aan zaken die in onze wijk spelen.
Elk jaar bepalen we daarvoor (zo veel mogelijk samen met de bewoners) een aantal speerpunten (en hoe meer bewoners actief worden, hoe meer we ook kunnen doen).

Voor 2018 zijn die speerpunten:

• Schoon, heel en veilig! Er komen steeds vaker klachten binnen dat delen van de wijk aan het vervuilen zijn. Het gaat dan veelal om de groene delen, waar veel zwerfvuil wordt achtergelaten en er soms sprake is van het dumpen van grof vuil. Samen met de direct aanwonenden van die groene delen willen we zoeken naar (structurele) oplossingen voor dat probleem.

• Aandacht voor de jeugd in de wijk. Hoewel er de laatste tijd steeds meer activiteiten ontstaan in het wijkcentrum, bereiken we daarmee lang niet alle jeugd (en dan vooral de jeugd boven de 12 jaar). Samen met onder meer het jongerenwerk van Alifa en Radar willen we onderzoeken welke behoeften er bij de jongeren zelf zijn en bekijken of we daarbij kunnen faciliteren.

• De verkeerssituatie rondom de scholen in het centrum van de wijk. Een probleem waar al jaren over gesproken wordt zonder dat er een echte oplossing gevonden is. Toch hopen we in 2018 een belangrijke stap te kunnen zetten.

• Het in contact komen met zo veel mogelijk wijkbewoners die in hun eigen straat actief zijn met het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale contacten.

Natuurlijk spelen we ook in op andere zaken die door wijkbewoners naar voren worden gebracht of in de loop van het jaar gaan spelen. Om te horen wat u belangrijk vindt staan we 2 keer per jaar met een kraampje in het winkelcentrum.

U bent ook altijd van harte welkom bij de openbare bijeenkomsten van het Wijkplatform.
Deze vinden elke 4e dinsdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) plaats in het wijkcentrum. De aanvang is steeds 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig u kunt gewoon naar binnen lopen en aansluiten.

Via wijkplatform@helmerhoek.nl kunt u ons ook laten weten of u de uitnodigingen en notulen van onze bijeenkomsten wilt ontvangen. We zijn ook bereikbaar via de mail (wijkplatform@helmerhoek.nl) of via onze Facebookpagina . Daarnaast houden we ook de Facebookpagina’s Helmerhoeknieuws en Om de Hoek gekeken in de gaten om te lezen wat er allemaal speelt.

U kunt zelf ook actief lid worden van het platform.

Dit kan bijvoorbeeld door:

• Mee te werken aan een van de bovengenoemde speerpunten
• Uw straat- of buurtgroep te vertegenwoordigen tijdens de bijeenkomsten
• Een organisatorische rol binnen het platform te gaan vervullen (bestuursfunctie)
Wel vragen we van u mee te denken over zaken die de hele wijk aangaan, dus niet alleen mee te praten als het over uw eigen straat of buurtje gaat.