Skip to content

Het wijkplatform

Het Wijkplatform Helmerhoek richt zich op het verbinden van actieve bewoners.

Sinds medio 2016 bestaat het Wijkplatform Helmerhoek als opvolger van de oude Wijkraad, die er enkele jaren geleden mee is opgehouden. Eind 2016 is de Stichting Wijkplatform Helmerhoek formeel opgericht, en begin 2017 is de erkenning door de gemeente Enschede afgegeven.

Deze erkenning moet elke 4 jaar opnieuw worden aangevraagd, steeds in het jaar dat er ook een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. Dit zal dus in de loop van 2022 gaan gebeuren. Op het moment dat dit zo ver is lees je hierover meer op de website en daarnaast kun je ons vinden op Facebook.

Bestuur

Voorzitter

Voorzitter

Heidi Niehenker

Secretaris / Penningmeester

Secretaris / Penningmeester

Ronnie Stein

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Sonja Stein-Hagels

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Wim Boers

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Marion te braak

erkenning

De erkenning door de gemeente houdt in dat zij verplicht zijn ons te informeren over ontwikkelingen die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn. Het wijkplatform kan gevraagd en ongevraagd een advies uitbrengen aan de gemeente over wijk gerelateerde zaken. De contacten met de gemeente verlopen veelal via het Stadsdeelmanagement en Stadsdeelbeheer.

Belangrijker dan die formele status vinden we echter de contacten met wijkbewoners. In de eerste plaats wil het wijkplatform een echt platform zijn waar diverse (bewoners) initiatieven in de wijk bij elkaar komen.

Verder willen we ook actief gaan werken aan zaken die in onze wijk spelen.

jouw mening telt

Vragen omtrent de wijk, klachten en verzoeken om hulp en advies over alles wat er speelt in de wijk, hulp bij aanvragen wijkbudgetten?
Kom naar ons inloopspreekuur.

Wanneer:
  • Elke 4e dinsdag v/d maand 19:30-21:30
Waar

Wijkcentrum De Helmer
Runenberghoek 12

Afspraak maken niet nodig!