Nieuws

In 2017 hebben wijkbewoners, de politie, scholen, jongerenwerk en de gemeente Enschede gesprekken gevoerd met de jeugd omwille de overlast bij de scholen en de daarbij behorende fietsenstallingen. In de maand januari van dit jaar hebben de gemeente en het wijkplatform Helmerhoek de wijkbewoners van de wijk Helmerhoek geïnformeerd over de plaatsing van de Kjoep….

Lees Verder
Nieuws

Enige tijd geleden kwam de werkgroep Bijenhoek, bestaande uit Leon Haghuis van de Kinderboerderij De Wesseler, Andre Hardiek, wijkbeheerder van de Helmerhoek namens Stadsdeelbeheer Zuid, Henk van der Leij namens de imkers, Gilbert Schierboom namens de Montessorischool en Arife Nisli-Alkan namens SVEN bijeen.   In de vorige bijeenkomst over de Bijenhoek, op de hoek van…

Lees Verder
Agenda Wijkplatform

    Aanvang: 19.30 uur   Locatie: Wijkcentrum De Helmer   1. Opening   2. Notulen overleg van 24-04-2018   3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners)   4. Mededelingen (ingekomen stukken, wijkplatform)   5. Nieuws activiteiten commissie   6. Verkeersveiligheid op driesplitsing Broekheurne ring en Broekheurnerondweg Deze wordt als zeer gevaarlijk ervaren, waarbij fietsers erg…

Lees Verder
Notulen

  Aanwezig; Arife Nisli (SVEN), Peter Bosman, Joske Pothof, Robbert Brink, Bert Reinink, Wendy Verstegen, Linda Ludwig, Danielle Hauptmeijer, Rinse Kamphuis, Niels te Vaarwerk, Wout Odding, , Berty Oude Egberink, Gilbert Schierboom, Andre Hardiek, Ronnie Stein Heidi Niehenker en Marjan Veldhausz.   Afwezig met kennisgeving; Niels Scholten   1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek   Marjan…

Lees Verder
Nieuws

    Beste wijkbewoners Helmerhoek,   Namens het Wijkplatform Helmerhoek mag ik jullie een gratis reanimatie cursus aanbieden. Deze cursus wordt in de avonduren gehouden in het wijkcentrum de Helmerhoek.   Deze cursus wordt alleen aangeboden voor wijkbewoners van het Helmerhoek.   Tijdens deze avond krijgt u een reanimatie cursus van 3 uur , waarbij…

Lees Verder
Nieuws

    Beste Helmerhoek bewoners,   Tijdens het Helmerhoek Platform overleg is er gesproken over de verkeerssituatie op en bij de kruising Broekheurne Ring en Broekheurnerondweg (kruising bij de Shell). Tijdens dat gesprek is A. Hardiek (Wijkbeheerder Stadsdeel zuid) gevraagd om een gesprek te arrangeren met o.a. de wijkbewoners en verkeersdeskundigen i.v.m. de situatie op…

Lees Verder
Nieuws

Goedenavond Wijkplatform Helmerhoek. Het Rode Kruis stimuleert iedere burger om een EHBO-cursus te volgen. Daarmee is de burger voor zichzelf redzamer, en kan hij/zij ook anderen om zich heen in nood helpen. Het Rode Kruis is benieuwd naar de hulpbereidheid van burgers in de wijk. Zij willen een (aangepaste) EHBO-cursus organiseren in de wijk zodat…

Lees Verder
Agenda Wijkplatform

  Aanvang: 19.30 uur Locatie: Wijkcentrum De Helmer 1. Opening 2. Notulen overleg van 24-04-2018 3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners) 4. Mededelingen (ingekomen stukken, wijkplatform) 5. Zomeractie Wijkplatform eind juni (29 en 30 juni) 6. Nieuws activiteiten commissie (Danielle Hauptmeijer) 7. Project Groen Verbindt 8. Op zoek naar een websitebeheerder 9. Verkeersveiligheid op driesplitsing…

Lees Verder