Skip to content

Wijkwacht 2.0 voor een sociaal en veiliger helmerhoek

WhatsApp Image 2021-02-23 at 21.37.43

In de jaren 2019-2021 heb ik, als tunnelwachter van het eerste uur en grote aanjager van het initiatief, ervaring opgedaan in het bieden van veiligheid in de wijk Helmerhoek door preventief aanwezig te zijn, te observeren en in samenwerking met de gemeente verbeteringen gerealiseerd. Na alle aanpassingen en een realisatie van een Smart App voor de tunnels, zal het tunnelwachten worden gereduceerd en uiteindelijk ophouden te bestaan. Maar ik wil verder!

De wijk Helmerhoek bestaat immers niet alleen uit de twee tunnels, met deze gedachte heb ik de wijkwacht 2.0 opgericht. Deze wijkwacht gaat verder dan alleen de twee tunnels en wil van de wijk Helmerhoek een sociale en veiligere wijk maken. Zo kunnen wij de wekelijkse uitdagingen in de wijk beter adresseren richting de gemeente i.p.v. alleen het incidentele van de tunnels. 

Onze wijk bestaat immers uit meer dan alleen de twee tunnels!

Cemal Dogan

sociaal

De eerste pijler en tevens de belangrijkste is het sociale aspect van de wjk. Hoe kunnen wij contacten leggen met de jeugd op een benaderbare en vriendschappelijke wijze? Zo kunnen wij hen leren kennen en zij ons. Wij kunnen naar hun luisteren en zo leren wij wat er speelt, waar zij mee zitten en wat hun behoefte is. Met deze informatie kunnen een aantal wijkwachters dit aanhangig maken bij de gemeente. Daarnaast zal jongerenwerker van Alifa geregeld met ons meelopen. We lopen geregeld door de wijk en willen daarmee sociaal aanwezig, zichtbaar en benaderbaar zijn voor de buurtbewoners.

Veiligheid

De tweede pijler is veiligheid. Als wijkwachters zullen wij preventief door de straten lopen en zo kunnen wij een grotere maatschappelijke invloed realiseren, waardoor we mogelijk meer verbeteringen kunnen realiseren in de gehele wijk!

Dit initiatief wordt onder andere gesteund door onze wijkagent, de jeugdagent, bewakingsdienst, handhanving053, Alifa jongerenwerk en het wijkplatform helmerhoek.

Wil ook jij deze wijk socialer en veiliger maken? dan zoeken wij jou!

Heb jij 1 uur per week de tijd om vrijwillig actief deel te nemen aan de wijkwacht 2.0 en daarbij steeds beter je eigen buurt en wijkbewoners te “lezen”en te begrijpen? Wil jij niet alleen langs de zijlijn staan, maar daadwerkelijk helpen? Wil jij je van je sociale kant laten zien en een actieve bijdrage leveren? Dan ben jij van harte welkom bij ons. Een aantal van ons zijn al bekend in de wijk als de tunnelwachters, maar de grote meerderheid zijn nieuwe wijkbewoners die meer willen doen als wijkwachters. Zij willen aanwezig zijn op het sociale vlak door contacten te leggen en aansluiting te zoeken bij onze jeugd om zo eenheid te brengen in onze mooie wijk. Wijkwacht 2.0 is een nieuw initiatief voor Helmerhoek en door Helmerhoekers! Geef je op, kom er bij en wees van harte welkom!

Volg ons op de volgende social media kanalen

Een reportage over het werk van onze wijkwachters

Julian Vriend en Tom Krooshof van Radio 1Twente hebben goed kunnen vastleggen waar onze 30 wijkwachters voor staan. Deze 30 betrokken Wijkbewoners trekken dagelijks de wijk in omdat zij in de gaten hebben dat investeren in onze jeugd de oplossing is voor de toekomst. Zij zoeken contact met de jeugd, gaan gesprekken aan met de wijkbewoners en zijn zichtbaar en benaderbaar. Zo dragen zij hun steentje bij aan een socialere, veiligere en leefbaardere wijk! 

Want niets doen is géén optie!

Bekijk hier de reportage van Radio 1Twente.

 Voor vragen kun je ons via onderstaand formulier bereiken.