Skip to content

Het wijkplatform Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging van het wijkplatform

Het wijkplatform kan betrokken worden bij overleggen binnen de wijk, daarnaast wordt zij geacht om deel te nemen aan een aantal externe overleggen.

Binnen de wijk

Binnen de Helmerhoek kan het platform betrokken worden bij verschillende (al dan niet structurele) overleggen, dan wel zelf het initiatief nemen voor overleg met anderen

Buiten de wijk

Extern zijn er een aantal overleggen waar we als formeel platform geacht worden aan mee te doen. Daarnaast is het zinvol dat er steeds een vertegenwoordiger van het platform aanwezig is bij de vergaderingen van de Stadsdeelcommissie Zuid. Deze vind vijf keer per jaar plaats.