Skip to content

Het wijkplatform Een wijkraad, maar dan anders

Een wijkraad, maar dan net even anders

Om de communicatie met de wijkbewoners zo breed mogelijk op te zetten, maken we gebruik van zo veel mogelijk communicatiemiddelen.

Het Wijkplatform is een groep mensen uit de wijk Helmerhoek die de belangen van alle bewoners van de wijk Helmerhoek in de gemeente Enschede behartigt. Zij houdt zich bezig met alle zaken van de wijk. Of het nu gaat om milieuproblemen, zoals zwerfvuil, achterstallig groenonderhoud, of nieuwbouwprojecten, het Wijkplatform is er bij betrokken.

Het Wijkplatform is een stichting (Stichting Wijkplatform Helmerhoek) die onafhankelijk is van de gemeente. In de Regeling Wijkorganen 2008 is afgesproken dat de gemeente verplicht is de wijkraad om advies te vragen bij alle zaken in de wijk. En in vrijwel alle gevallen gebeurt dat ook. Dit advies is voor de gemeente echter niet bindend.

Een  belangrijk onderdeel van het werk van het Wijkplatform is het ondersteunen van de bewonerscommissies die we binnen de wijk Helmerhoek kennen. Deze ondersteuning bestaat voor een groot deel uit de weg wijzen naar de bevoegde instanties en eventueel bemiddelen. Ook in financiële zin kunnen de bewonerscommissies een beroep doen op de wijkraad.

Doelen

Bekijk hier de algemene doelen

Communicatie

Bekijk hier hoe het platform communiceert binnen de wijk

Vertegenwoordiging

Bekijk hier waar het platform bij betrokken kan worden