Skip to content

Het wijkplatform Communicatie

Communicatie met de wijk

Om de communicatie met de wijkbewoners zo breed mogelijk op te zetten, maken we gebruik van zo veel mogelijk communicatiemiddelen.

Rechstreeks contact

Rechtstreeks contact onderhouden met bestaande (en nieuwe) straat- en buurtgroepen

Openbare bijeenkomst

Minimaal 2 keer per jaar het organiseren van een openbare bijeenkomst

Inloopspsreekuren

Communiceren wanneer we als platform vergaderen of de inloopspreekuren organiseren, zodat wijkbewoners met vragen altijd langs kunnen komen op de vastgestelde data

Social media

Gebruik maken van social media (o.a. Facebook, website en mail)

Wijkkrant 'Om de hoek gekeken'

Gebruik maken van de wijkkrant ODHG, zo mogelijk door maandelijks een artikel over de werkzaamheden van het platform te plaatsen

Interactieve website

De website interactief te maken, zodat bewoners ook via deze weg signalen door kunnen geven

Projectteam wijkbudgetten

Actief betrokken zijn bij de werkgroep Projectteam wijkbudgetten

Beroepskrachten van de gemeente

Beroepskrachten van gemeente en diverse organisaties (politie, welzijnswerk, zorgorganisaties) kunnen desgewenst, als zij dat willen, een adviserende rol vervullen