Nieuws

Op dinsdag 21 mei zal in Alles in 1 school de Zuidsprong de stadsdeelcommissievergadering Zuid plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zal een speciale themasessie over voorzieningen gehouden worden. In deze themasessie o.a. voorzieningen in Zuid in vogelvlucht, Alles-in-één-school de Zuidsprong, Tactus Vlierstraat, Groen Verbindt en een quiz Bent u benieuwd wat er op het gebied van…

Lees Verder
Nieuws

Hierbij willen wij jullie laten weten dat we gezamenlijk hebben besloten de Kjoep vooralsnog niet terug te plaatsen. Hoe zijn we hiertoe gekomen? Er zijn een tweetal momenten georganiseerd voor buurtbewoners om hun stem te laten horen en mee te denken: • tijdens het overleg wijkplatform Helmerhoek op 25 september jl. • in gesprek met…

Lees Verder
Nieuws

  Beste Helmerhoekers,   Ik ben een tijdje actief in de wijk als welzijnswerker. Ik hou me vooral bezig met het welzijn, leefomgeving en de veiligheid in de wijk.   I.s.m. de gemeente onderzoek ik de volgende vraag, namelijk in hoeverre zijn de bewoners van de Helmerhoek bereid om zelf initiatieven te ontplooien en deze…

Lees Verder
Nieuws

In 2017 hebben wijkbewoners, de politie, scholen, jongerenwerk en de gemeente Enschede gesprekken gevoerd met de jeugd omwille de overlast bij de scholen en de daarbij behorende fietsenstallingen. In de maand januari van dit jaar hebben de gemeente en het wijkplatform Helmerhoek de wijkbewoners van de wijk Helmerhoek geïnformeerd over de plaatsing van de Kjoep….

Lees Verder
Nieuws

Enige tijd geleden kwam de werkgroep Bijenhoek, bestaande uit Leon Haghuis van de Kinderboerderij De Wesseler, Andre Hardiek, wijkbeheerder van de Helmerhoek namens Stadsdeelbeheer Zuid, Henk van der Leij namens de imkers, Gilbert Schierboom namens de Montessorischool en Arife Nisli-Alkan namens SVEN bijeen.   In de vorige bijeenkomst over de Bijenhoek, op de hoek van…

Lees Verder
Nieuws

    Beste wijkbewoners Helmerhoek,   Namens het Wijkplatform Helmerhoek mag ik jullie een gratis reanimatie cursus aanbieden. Deze cursus wordt in de avonduren gehouden in het wijkcentrum de Helmerhoek.   Deze cursus wordt alleen aangeboden voor wijkbewoners van het Helmerhoek.   Tijdens deze avond krijgt u een reanimatie cursus van 3 uur , waarbij…

Lees Verder
Nieuws

    Beste Helmerhoek bewoners,   Tijdens het Helmerhoek Platform overleg is er gesproken over de verkeerssituatie op en bij de kruising Broekheurne Ring en Broekheurnerondweg (kruising bij de Shell). Tijdens dat gesprek is A. Hardiek (Wijkbeheerder Stadsdeel zuid) gevraagd om een gesprek te arrangeren met o.a. de wijkbewoners en verkeersdeskundigen i.v.m. de situatie op…

Lees Verder
Nieuws

Goedenavond Wijkplatform Helmerhoek. Het Rode Kruis stimuleert iedere burger om een EHBO-cursus te volgen. Daarmee is de burger voor zichzelf redzamer, en kan hij/zij ook anderen om zich heen in nood helpen. Het Rode Kruis is benieuwd naar de hulpbereidheid van burgers in de wijk. Zij willen een (aangepaste) EHBO-cursus organiseren in de wijk zodat…

Lees Verder