aanvraagformulier wijkbudgetten

Naam bewonersgroep

NAW gegevens contactpersoon

Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)

Adres (straatnaam en huisnummer)

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens van aanvraag

Datum aanvraag

Datum uitvoering

Uitwerking waarvoor de aanvraag wordt gedaan

Wat is jouw idee?

Waar wil je het idee uitvoeren?

Wat is het doel van het idee? (bijv. ter verbetering van buurt of wijk)

Welk draagvlak bestaat er voor het idee en hoe ga je dit aantonen? (bijv. handtekeningen)

Wat doe je zelf in de uitvoering?

Wat zijn de kosten van het project? Maak hiervoor een begroting en voeg, indien mogelijk, offertes toe.

Voeg hier je bestand(en) toe

Voor welk bedrag vraag je een budget aan?