aanvraagformulier wijkbudgetten

  Naam bewonersgroep

  NAW gegevens contactpersoon

  Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)

  Adres (straatnaam en huisnummer)

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Gegevens van aanvraag

  Datum aanvraag

  Datum uitvoering

  Uitwerking waarvoor de aanvraag wordt gedaan

  Wat is jouw idee?

  Waar wil je het idee uitvoeren?

  Wat is het doel van het idee? (bijv. ter verbetering van buurt of wijk)

  Welk draagvlak bestaat er voor het idee en hoe ga je dit aantonen? (bijv. handtekeningen)

  Wat doe je zelf in de uitvoering?

  Wat zijn de kosten van het project? Maak hiervoor een begroting en voeg, indien mogelijk, offertes toe.

  Voeg hier je bestand(en) toe

  Voor welk bedrag vraag je een budget aan?