Beste wijkbewoners

Hierbij willen wij jullie laten weten dat we gezamenlijk hebben besloten de Kjoep vooralsnog niet terug te plaatsen.

Hoe zijn we hiertoe gekomen?

Er zijn een tweetal momenten georganiseerd voor buurtbewoners om hun stem te laten horen en mee te denken:

• tijdens het overleg wijkplatform Helmerhoek op 25 september jl.
• in gesprek met Jolanda Borggreve van Buurtbemiddeling op 13 november jl.

Hoewel er veel draagvlak voor de Kjoep lijkt te zijn, zijn er ook bewoners die de Kjoep liever niet zien terugkeren omdat deze overlast in de hand zou werken. Wij vinden het in ieder geval belangrijk om zorgvuldig met dit aspect om te gaan. De Jeugdaanpak in de Helmerhoek draait namelijk om meer dan het wel of niet terugplaatsen van een Kjoep. Om het probleem goed aan te pakken en te beheersen is het belangrijk dat we inzetten op een lange termijn beleid waarin zowel preventie, handhaving en fysieke aanpassingen onderdeel zijn.

Dat kunnen we niet alleen! Naast de goede samenwerking tussen inwoners, professionals en gemeente is het ook belangrijk de jeugd hier zelf bij te betrekken. Hier gaan we ons de komende tijd samen op richten.

Overlast in het algemeen

Los van de Kjoep en de jeugd, blijft overlast in z’n algemeen een belangrijk thema. Stadsdeelbeheer, politie en handhaving blijven dan ook inzetten op gevoel van onveiligheid, het te hard rijden, zwerfvuil of geluidsoverlast, waar sommige bewoners melding van maken. Waar nodig en mogelijk zullen wij bekijken of we die inzet nog verder kunnen intensiveren.

Mochten zicht t.z.t. nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan worden jullie daarover geïnformeerd.

Namens de samenwerkingspartners in de Helmerhoek,

SVEN welzijn, Alifa, Wijkplatform Helmerhoek, Politie, Stadsdeelbeheer en Stadsdeelmanagement Zuid

Related Posts