Verslag bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek 23 oktober 2018

Aanwezig; Marjan, Ronnie, Sonja, Heidi, Gerhard, Bert, Jan, Bart, Tonnie, Jet, Nils, Joske, Linda, Arife en Peter

 

1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek

 

De voorzitter opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

2. Notulen bijeenkomst van 25-09-2018

 

Jet geeft aan dat zij een beetje een vreemde vraag heeft m.b.t. het plaatsen van een stukje in de wijkkrant geheten; Om de hoek gekeken.

 

Jet geeft aan dat zij de vormgever is bij Om de hoek gekeken en verder het content verzameld wat uiteindelijk gepubliceerd wordt in deze wijkkrant. Jet zou dus graag stukjes aangeleverd krijgen van buurtbewoners die het overleg van het wijkplatform Helmerhoek bezoeken en/of bijwonen. Linda geeft hierin aan dat alle behandelde onderwerpen leuk zijn om aan te dragen voor in deze wijkkrant.

 

3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners)

 

Linda geeft aan dat ze bezig is met 2 activiteiten voor in november en december. De activiteiten zullen afgesloten worden met een brunch. De eerste activiteit is op 23 november en wordt een creatieve ochtend waar geschilderd kan worden, dit zou de heren ook kunnen aanspreken om aan te sluiten bij de huiskamer.

 

De tweede activiteit is op 20 december en bestaat uit een ochtend creatief bezig zijn met groen, dat wil zeggen omdat het bijna kerst is woerden er kerstbakjes gemaakt. Je mag er 2 maken, waarvan je er zelf 1 mag meenemen en de andere is voor een ander die het wat minder breed heeft, dit zou zomaar je buur kunnen zijn. Ook deze creatieve ochtend wordt afgesloten met een brunch.

 

4. Mededelingen (ingekomen stukken)

 

Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken

 

5. Voortgang Kjoep

 

De voorzitter geeft Heidi het woord i.v.m. de voortgang van de Kjoep. Heidi geeft aan dat de wijkbewoners opnieuw nog een keer uitgenodigd worden (gesprek vindt plaats op 1 november), waarbij de bewoners nogmaals hun ongenoegen kunnen ventileren. Uiteindelijk moet in samenspraak met de gemeente, de politie en de scholen een uiteindelijk besluit gevormd worden, waarbij gekeken wordt of de Kjoep teruggeplaatst kan worden. Na 1 november wordt dan de knoop doorgehakt v.w.b. het plaatsen van de Kjoep.

 

Tijdens het overleg wordt duidelijk dat de wijk een aantal bewoners heeft die nog niet tevreden zijn over de stand van zaken m.b.t. de Kjoep. Gaandeweg worden onderliggende problemen aan gehaald die direct gezien geen invloed hebben op de Kjoep, dit heeft met name te maken met een aantal vermoedelijke drugs gerelateerde zaken. Tevens is er ook een groep die wel positief is omtrent de ontwikkelingen van de Kjoep, deze groep geeft aan dat tijdens de periode van de Kjoep de scholen en de daarbij behorende schoolpleinen minder problemen ondervonden.

 

Alles bij elkaar geeft dit een behoorlijke discussie tijdens het overleg van het wijkplatform, waarbij er uiteindelijk een voorstel wordt gedaan om in gesprek te gaan met de wijkagenten en de wijk Wesselerbrink. Daar is in het verleden een groep opgericht die zich heeft beziggehouden met buurtbewaking. Mogelijk dat hier in samenwerking met gemeente en de wijkagent de eerste kennismakende gesprekken gevoerd kunnen worden. In afwachting van bovenstaande sluit de voorzitter dit punt van de agenda.

 

6. Nieuws Activiteitencommissie (Sinterklaas en Kerstactie)

 

Op 27oktober vindt er een activiteit plaats voor de kinderen in onze wijk, dat heet tricks en treats, waarbij de kinderen onder begeleiding aan de deur gaan voor een lekkere versnapering.

 

Op 17 november ’18 wordt het Sinterklaasfeest in onze wijk gehouden.

 

In de week voor Kerst is er een inzamelingsactie voor de minder bedeelden onder ons en dit in samenwerking met AH Helmerhoek Kamphuis.

 

Op 16 december is er in het winkelcentrum van het Helmerhoek een kerstmarkt waarbij 10 kramen zijn op gesteld. Hierbij kunnen we zelf als wijkplatform aanwezig zijn, dit zodat wijkbewoners vragen kunnen stellen aan de bestuursleden van het Wijkplatform Helmerhoek.

 

Bovenstaande activiteiten worden zowel op de website van het wijkplatform Helmerhoek gezet en gedeeld met de Facebooksite.

 

7. Bewonersbedrijf zoekt nieuwe penningmeester

 

Kent iemand binnen dit overleg een persoon/wijkbewoner die de functie van penningmeester wil bekleden voor het Bewonersbedrijf.

 

8. Rondvraag

 

Waarom is Jeroen niet vaker bij de vergadering, Peter gaat hierin navraag doen.

 

Linda vraagt of het mogelijk is om de procedure te wijzigen v.w.b. de vaste lasten. Dat deze vaste lasten direct naar de behartigers

 

Is er al bekend wat er met de oude Helmerhoekschool gebeurt. Deze vraag wordt door gestuurd naar Andre.

 

Gerard stelt de vraag of de speel attributen bij de Helmerhoekschool verplaatst kunnen worden naar de drie andere scholen op de Helmerhoek. Dit stuit nog wel op wat weerstand. Wordt verder onderzocht. Tevens zijn er andere kanalen die hierin kunnen ondersteunen.

 

9. Sluiting

 

De voorzitter bedankt eenieder voor haar/zijn komst en sluit de vergadering.

Related Posts