Agenda Wijkplatform Helmerhoek, dinsdag 27-11-2018

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Wijkcentrum De Helmer

 

1. Opening

 

2. Notulen overleg van 23-10-2018

 

3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners)

 

4. Mededelingen (ingekomen stukken)

 

5. EHBO reanimatie. Wijkbudgetten / tegenprestaties??

(Hoe, wat, waar en wie gaan er over de besluitvorming van de wijkbudgetten)

 

6. Activiteitencommissie (Sinterklaas, Kerstactie)

 

7. Stadsdeelvergadering op 11-12-2018.

 

8. Rondvraag

 

9. Sluiting

Related Posts