Agenda Wijkplatform Helmerhoek, dinsdag 23 oktober ’18

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Wijkcentrum De Helmer

 

1. Opening

2. Notulen overleg van 25-09-2018

3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners)

4. Mededelingen (ingekomen stukken)

5. Voortgang Kjoep

6. Activiteitencommissie (Sinterklaas, Kerstactie)

7. Bewonersbedrijf zoekt nieuwe penningmeester

8. Sluiting

Related Posts