Nieuws over de Kjoep,

In 2017 hebben wijkbewoners, de politie, scholen, jongerenwerk en de gemeente Enschede gesprekken gevoerd met de jeugd omwille de overlast bij de scholen en de daarbij behorende fietsenstallingen. In de maand januari van dit jaar hebben de gemeente en het wijkplatform Helmerhoek de wijkbewoners van de wijk Helmerhoek geïnformeerd over de plaatsing van de Kjoep. Gezien het feit dat er geen hangplekken zijn voor de jongeren hebben bovenstaande betrokkenen gezamenlijk besloten om de Kjoep tussen de scholen op de groenstrook te plaatsen.

 

 

Uiteindelijk is op maandag 29 januari 2018 de Kjoep geplaatst, met speciale aandacht van de verschillende professionals zoals jongerenwerk, de scholen, wijkagent, gemeente en een aantal wijkbewoners. Met duidelijke afspraken wordt het gebruik van de Kjoep gestimuleerd. Hierbij is door politie (wijkagent), handhaving en jongerenwerk extra toezicht gehouden op het juiste positieve gebruik van de Kjoep.

 

 

Op 16 augustus is de Kjoep op zijn standplaats gevonden, waarbij alle zijwanden van de Kjoep gedemonteerd zijn. De ware aanleiding van deze braak/vandalisme blijft voor bovenstaande professionals en betrokkenen een raadsel. Kort daarna is via social-media (facebook) de bom gebarsten voor wat betreft de jongeren en het gebruik van de Kjoep. Nu is het gemakkelijk om je stem te laten horen via de social-media, echter wij als wijkplatform Helmerhoek en de gemeente zouden graag in gesprek gaan met de wijkbewoners van de Helmerhoek op 25 september, dit tijdens het overleg van het wijkplatform Helmerhoek.

 

 

Het terugplaatsen van de Kjoep roept nu al veel weerstand op, waarbij het medium social- media gebruikt wordt om over en weer oordelen uit te spreken. Nu de gemeente in samenwerking met bovenstaande betrokkenen voornemens zijn om de Kjoep terug te plaatsen, willen we de wijkbewoners graag uitnodigen om van gedachten te wisselen.

 

Heb je als wijkbewoner van de Helmerhoek een bijdrage te leveren over de Kjoep, zowel positief als wel negatief. Kom dan dinsdagavond 25 september om 19.30 uur naar het overleg van het wijkplatform Helmerhoek. Voel je vrij om te komen, de koffie/thee met een plak cake staan klaar.

 

Ben je als wijkbewoner verhinderd en wil je toch graag je mening meegeven, dan kan dat per mail, gericht aan het wijkplatform Helmerhoek:

 

wijkplatform@helmerhoek.nl

 

M.v.g. het bestuur van wijkplatform Helmerhoek

Related Posts