Agenda Wijkplatform Helmerhoek, dinsdag 26 juni ’18

 

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Wijkcentrum De Helmer

 

1. Opening

 

2. Notulen overleg van 24-04-2018

 

3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners)

 

4. Mededelingen (ingekomen stukken, wijkplatform)

 

5. Nieuws activiteiten commissie

 

6. Verkeersveiligheid op driesplitsing Broekheurne ring en Broekheurnerondweg

Deze wordt als zeer gevaarlijk ervaren, waarbij fietsers erg kwetsbaar zijn

 

7. Rondvraag

 

8. Sluiting

 

Related Posts