verkeerssituatie op en bij de kruising Broekheurne Ring en Broekheurnerondweg, (Kruizing Pompstation SHELL).

 

 

Beste Helmerhoek bewoners,

 

Tijdens het Helmerhoek Platform overleg is er gesproken over de verkeerssituatie op en bij de kruising Broekheurne Ring en Broekheurnerondweg (kruising bij de Shell). Tijdens dat gesprek is A. Hardiek (Wijkbeheerder Stadsdeel zuid) gevraagd om een gesprek te arrangeren met o.a. de wijkbewoners en verkeersdeskundigen i.v.m. de situatie op deze kruising.

 

Zoals jullie weten is er al heel veel over geschreven en heeft de raad hier een aantal jaren terug een aantal beslissingen genomen.

 

Om te kijken hoe groot het probleem is, willen wij als Platform, deze kruising een bepaalde prioriteit te geven. A. Hardiek heeft inmiddels een vraag uit gedaan bij de politie, dit met betrekking tot het aantal ongelukken die hier zijn gebeurd. A. Hardiek krijgt hier nog antwoord op. Tevens heeft A. Hardiek de verkeersdeskundigen gevraagd hoeveel meldingen er binnen zijn gekomen m.b.t. deze kruising. Dit is minimaal.

 

Onze vraag aan jullie de wijkbewoners van het Helmerhoek is dan ook. Kunnen jullie aangeven wat het probleem is met deze kruising, of is het een onderdeel van de kruising. Dit om een duidelijk beeld te verkrijgen voor de Gemeente Enschede v.w.b. wat hier precies aan de hand is, dit zodat de raad op voorhand het beeld helder heeft, hoe zij als gemeente hierin denken te kunnen handelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts