EHBO-cursus organiseren

Goedenavond Wijkplatform Helmerhoek. Het Rode Kruis stimuleert iedere burger om een EHBO-cursus te volgen. Daarmee is de burger voor zichzelf redzamer, en kan hij/zij ook anderen om zich heen in nood helpen.

Het Rode Kruis is benieuwd naar de hulpbereidheid van burgers in de wijk. Zij willen een (aangepaste) EHBO-cursus organiseren in de wijk zodat kennis op het gebied van basishulp aanwezig is bij burgers. Zij willen weten of hier interesse in is. En zo ja, in welke vorm, basis of thema, zouden burgers dan een EHBO-cursus willen volgen? Bijvoorbeeld via een e-module met een praktijkdag, of aan de hand van lesavonden?

 

Namens het Rode Kruis en ons als wijkteam is concreet de vraag: ”Hoe groot is de hulpbereidheid van de burgers in de wijk en is er behoefte aan een EHBO-cursus in de wijk en zo ja, in welke vorm?”

https://www.survio.com/survey/d/O1W2M9A5N1V4W6U2I

 

Met vriendelijke groet,
Wijkteam Helmerhoek Zuid<!– 1528367830339 –>

Related Posts