Agenda Wijkplatform Helmerhoek, dinsdag 22 mei ’18

 

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Wijkcentrum De Helmer

1. Opening

2. Notulen overleg van 24-04-2018

3. Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen wijkbewoners)

4. Mededelingen (ingekomen stukken, wijkplatform)

5. Zomeractie Wijkplatform eind juni (29 en 30 juni)

6. Nieuws activiteiten commissie (Danielle Hauptmeijer)

7. Project Groen Verbindt

8. Op zoek naar een websitebeheerder

9. Verkeersveiligheid op driesplitsing Broekheurne ring en Broekheurnerondweg

Deze wordt als zeer gevaarlijk ervaren, waarbij fietsers erg kwetsbaar zijn

10. Openbare structuur verbetering (gravel/grid aanbrengen op Koppelboerhoek)
Verschillende wijkbewoners geven hierbij aan, dat zij hierin niet gekend zijn

11. Op zoek naar een nieuwe Penningmeester

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Heb je als wijkbewoner van de Helmerhoek ook iets te delen, of wil je iets bijdragen aan het Wijkplatform, kom dan dinsdagavond 22 mei om 19.30 uur naar het wijkcentrum.

 

Koffie en/of thee met cake staan klaar.

Related Posts