Het Wijkplatform Helmerhoek zoekt…

wijkplatform

Om ons Wijkplatform (WPF) de komende tijd wat meer body te kunnen geven, is het bestuur op zoek naar geïnteresseerde wijkbewoners die zitting willen nemen in het WPF. Door ziekte en verloop is nu het moment om versterking te vragen om in de toekomst ook goed te kunnen functioneren.

 

Je kunt op persoonlijke titel of namens een straat- of buurtgroep de wijk vertegenwoordigen. Met de tijd die je er aan besteed valt het reuze mee en met een paar uurtjes in de week en één bijeenkomst per maand van de wijkraad (vakantie uitgezonderd) kom je al heel ver.

 

Eind 2016 is de stichting WPF een feit en begin 2017 volgt de erkenning door de gemeente Enschede, die benodigd is om als partner te kunnen functioneren. Door deze erkenning verplicht de gemeente zich om het WPF te informeren over ontwikkelingen die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn. In een aantal gevallen wordt het WPF zelfs formeel gevraagd om advies uit te brengen. De contacten met de gemeente verlopen via het Stadsdeelmanagement en -beheer. Het wijkplatform wil er zijn, daar waar diverse (bewoners) initiatieven in de wijk bij elkaar komen, voor en door bewoners. Als lid van het WPF werk je actief samen met het bestuur en de andere leden aan zaken die in onze wijk spelen. Belangrijk zijn hierbij de contacten met wijkbewoners. Samen met de wijkbewoners bepaalt het WPF een aantal speerpunten.

 

Dit jaar zijn de speerpunten o.a.:

  • Aandacht voor de jeugd in de wijk. Hoe kunnen we in de wijk aan deze groep nog meer aandacht besteden en activiteiten ontwikkelen?
  • De verkeerssituatie rondom de scholen in de wijk. De gemeente schrijft een meerjarenplan. Het WPF zit de gemeente daarbij op de hielen. Haast is geboden om de problemen aan te pakken.
  • Het in contact komen met zo veel mogelijk wijkbewoners, die actief zijn met het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en de sociale contacten.

Spreekt het bovenstaande je aan en wil je je positief inzetten voor de wijk en haar bewoners dan kun je je aanmelden bij het mailadres wijkplatform@helmerhoek.nl
Stuur uiterlijk 1 april een mailtje en het WPF neemt contact met je op om in een gesprek kennis te maken en je eventuele vragen te beantwoorden.<!– 1521145172524 –>

Related Posts