Uitnodiging thema avond kwaliteit woonomgeving

Foto Frank Bruins

Op dinsdag 27 februari a.s. om 19:30 uur in het wijkcentrum De Helmer organiseert het Wijkplatform Helmerhoek een thema avond over de kwaliteit van de woonomgeving in de wijk.

We willen dan samen met zo veel mogelijk wijkbewoners kijken naar de mooie plekken, maar zeer zeker ook naar de plekken die verbeterd kunnen worden. Kortom naar de kwaliteit van de woonomgeving in de wijk.
Het gaat daarbij onder meer om:

 • Het groen in de wijk
 • De bestrating
 • Voorzieningen (zoals speelplekken en honden uitlaatplekken)

Aanmelden vooraf is niet nodig.

We beginnen de avond om 19.30 uur met enkele reguliere vergaderzaken:

 • Verslag 23 januari (kort)
 • Mededelingen
 • Kennismaking met de beoogde nieuwe secretaris van het Wijkplatform
 • Te goedkeuring: Aanvraag voor de toekenning van een wijkbudget van € 2.000,– voor de kinderinstuif op maandagmiddag.

Vanaf 20.00 uur: Thema Kwaliteit van de woonomgeving

 • Uitleg over het beleid van de gemeente en de wijze waarop dit in de Helmerhoek wordt uitgevoerd.
 • Wat doet Groen Verbindt aanvullend aan groenonderhoud in de wijk.
 • Welke initiatieven van wijkbewoners zijn er al.
 • Op basis van een grote plattegrond van de wijk geven we samen aan waar de mooie plekken liggen en wat in de wijk de knelpunten zijn.
 • Samen aan de slag: In kleine groepjes gaan we bespreken wat die knelpunten precies zijn en welke oplossingen nodig zijn.
 • Terugkoppeling aan elkaar
 • Afspraken over verdere aanpak
 • Landelijke opschoondag 24 maart. Doen we daar als Helmerhoek aan mee?

 

Als u al situaties kent in uw buurt waarvan u vindt dat het zeker kan verbeteren vragen we u om zo mogelijk foto’s mee te nemen zodat ook de andere aanwezigen kunnen zien hoe het er uit ziet. Als u geen mogelijkheid heeft om zelf foto’s af te drukken mag u ze ook vooraf mailen naar wijkplatform@helmerhoek.nl. Vermeld dan wel om welke locatie het gaat.

Related Posts